Garantijos sąlygos

Garantija galioja tik Upgr8 OÜ atstovybėse. Upgr8 OÜ garantija galioja tik kai kartu su įrenginiu pateikiamas pirkimo dokumentas, kuris buvo surašytas perkant įrenginį.

UPGR8 OÜ parduodamai įrangai suteikia 2 metų garantiją, skaičiuojant nuo įrangos pardavimo datos, nurodytos pardavimo sąskaitoje faktūroje.

Be to, ši garantija netaikoma fiziniams pažeidimams, kaip; įlenkimai, įtrūkimai, pažeidimai dėl skysčio ir nusidėvėjimo pėdsakai.

Garantija galioja tik tada, jei su įrenginiu pateikiama jo pardavimo sąskaita faktūra. Garantija suteikiama tik UPGR8 OÜ atstovybėje arba pas atitinkamai įgaliotą paslaugų teikėją.

Gedimai šalinami pagal garantiją, išskyrus šiame dokumente aprašytais atvejais:

Ši garantija netaikoma: a) eksploatacinėms medžiagoms, tokioms kaip baterijos, akumuliatoriai arba apsauginėms dangos, kurių susidėvėjimas laikui bėgant yra savaime suprantamas, jei gedimas nėra atsiradęs dėl medžiagų ar gamybos defektų; b) kosmetiniams pažeidimams, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) įbrėžimus, įlenkimus ir lūžusias plastikines prievadų dalis; c) pažeidimams, kurie atsirado dėl naudojimo su kitu gaminiu; d) pažeidimams, kurie atsirado dėl nelaimingo atsitikimo, naudojimo ne pagal paskirtį, neteisingo naudojimo, skysčio poveikio, gaisro, žemės drebėjimo ar kitos išorinės priežasties; (e) pažeidimams, padarytiems naudojant Apple gaminį tokiu būdu, kuris nenumatytas naudotojo vadove, techninėje specifikacijose ar kitose Apple gaminio instrukcijose; (f) pažeidimams, padarytiems dėl priežiūros (įskaitant atnaujinimus ir plėtinius) (g) Apple gaminiui, kurio funkcija arba galingumas buvo pakeistas be raštiško Apple leidimo; (h) defektams, atsiradusiems dėl normalaus Apple produkto įprasto nusidėvėjimo arba normalaus senėjimo; (i) jei bet koks Apple gaminio serijos numeris buvo pašalintas arba iškraipytas; (j) jei gaminys yra pavogtas arba jei Apple turi pagrįstų priežasčių manyti, kad produktas buvo pavogtas, remiantis informacija, gauta iš teisėsaugos institucijų.

Upgr8 OÜ neatsako už jokius trikdžius ar gedimus, atsiradusius dėl šio gaminio naudojimo. Upgr8 OÜ neatsako už žalą, susijusią su jūsų verslu, prarastomis pajamomis, duomenų ar galimybių praradimu.

Prieš perduodant Apple gaminį garantinei priežiūrai, reikėtų sukurti atsarginę šios laikmenos turinio kopiją, pašalinti visą asmeninę informaciją ir visus slaptažodžius. Atliekant techninę priežiūrą Apple gaminio laikmenos turinys gali būti ištrintas, pakeistas ir (arba) iš naujo suformatuotas.

Jei pateiksite pretenziją pagal šią garantiją, Upgr8 OÜ savo nuožiūra:

(1) pataisys Apple gaminį naudojant naujas arba anksčiau naudotas dalis, kurios savo našumu ir patikimumu yra lygiavertės naujoms; arba

(2) pakeis Apple produktą gaminiu, kuris savo funkcijomis yra bent jau lygiavertis Apple produktui ir kurį sudaro naujos ir (arba) anksčiau naudotos dalys, kurios savo veikimu ir patikimumu yra lygiavertės naujoms; arba

(3) grąžins jums pirkimo kainą, jei grąžinsite Apple produktą.

Pakaitiniam gaminiui ar jo daliai arba pataisytam Apple gaminiui galioja pradinė Upgr8 OÜ garantija arba devyniasdešimties (90) dienų garantija nuo pakeitimo ar taisymo datos, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių laikotarpių yra ilgesnis.

Pirkdamas klientas patvirtina, kad jis supranta Upgr8 OÜ garantijos sąlygas ir su jomis sutinka.

Kontaktinė informacija:
UPGR8 OÜ
Reg. Nr 16044755
PVM mokėtojo numeris EE102289046
Juridinis adresas Harjumaa, Talino miestas, Tartu mnt 80, 10112
Tel +372 600 1449
El. paštas: info@upgreat.ee
www.upgreat.lt

Ką klientai sako apie mus

Internet Explorer Icon

NB! Microsoft atsisakė nebepalaiko ir nebeatnaujina „Internet Explorer“ ir nerekomenduoja naudoti šios interneto naršyklės dėl saugumo spragų. Internet Explorer nebepalaiko naujų tinklo standartų ir šis žiniatinklio sprendimas tinkamai neveikia su šia naršykle.